Funktionärer

Johnny Andersson

Resor

Lisbeth Engstrand

Valberedning

Lena Fransson

Valberedning

Kenneth Jonasson

Trafik

Stig Jonsson

Väntjänst

Ulf Kronqvist

Resor

Allan Lövgren

Folkhälsa/Friskvård

Rut Lövgren

Folkhälsa/Friskvård

  • Tel:
  • Epost:

Bo Moberg

Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Lars-Erik Öberg

Valberedning

Roland Olsson

Revisor

Sven Petersson

Webbredaktör

Thomas Renemark

Revisor

Margaretha Sörensen

Webbredaktör