Månadsmöte fredag den 9 september

Historiker Olle Larsson berättar

Månadsmöte Fredag 9  kl 15.00 Rottnegården.
Diverse föreningsinformation.
Historiker Olle Larsson berättar om något intressant ämne.
Kaffegrupp 4
Affisch Eftermiddagsdans 200223.pdf