Kris och beredskap

I den här skriften, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB), kan Du läsa om kris- och beredskap.