Gökotta 12 maj

Gökotta den12 maj 2022 kl 8.00

Gökottan är som tidigare år i hembygdsparken i Odensjö kl 8.00. Fikakorg medtages liksom korv för grillning om man vill det.