Referat 2019

Referat från föreningens aktiviteter 2019.