Vår kör framträder

Tisdagen den 28 juni klockan 14:00. 

SPF Seniorernas kör kÖrhänget övar nu till det sista framträdandet för våren.
Vi sjunger en lov till sommaren vid kyrkans Sommarcafé tisdagen den 28 juni klockan 14.00. 
Ni är alla hjärtligt välkomna!