Info oktober 2020

LiteKORT om SPF-INFORMATIONEN den 12 oktober 2020.


Detta har hänt senaste månaden:
-Berit, Kenneth och Britt deltog på SPF-distriktets första digitala ÅRS-
STÄMMA,som hölls den 17 september. Detta digitala möte ersatte
vårens Distriktsstämma, vilket blev framskjutenp.g.a Corona-pandemin.
Samtliga deltagareföljdemed i varsin dator, vi sattiFöreningslokalen.
-Den 22 september var 15 medlemmar i Osby och spelade Bowling.
-Vårt föreningsmästerskap i Boule spelades den 23 september på Älme-
kulla. Åtta par deltog. Resultat: 1. Kerstin Oredsson och Sven Nilsson.
2. Evert och Solweig Åström. 3. Berit Jönsson och Lars Nordqvist.
Kommande verksamhet:
Om inte Folkhälsomyndigheten ändrar sitt beslutp.g.a Corona-pandemin,
kan vi inte ha några månadsmöten under resten av 2020.
Vi försöker ändå ha lite verksamhet, det mesta utomhus.
-14 oktober. Onsdagar och fredagar spelar vi Boule på Älmekulla kl. 14.00.
Vid dåligt väder spelar vi inomhus vid IKEA:s boulehall.
Alla kan vara med, så kom gärna med och prova. Du får låna klot.
Vi planerar att hålla på till omkring 1 november.
-15 oktober. En ny cirkel på SV: "Telefonakuten", kl. 16.15-17.45. 5 träffar.
Du bestämmer vad du vill lära dig. Kostnad: 342:- med 10 % SPF-rabatt.
-19 oktober. Stavgång. Vi samlas vid Haganäs Elljusspårs info-tavla kl. 9.30.
Församlingshemmet har flyttat sitt måndagskafé till eftermiddagstid under
oktober och november. Eftersom vi vill fortsätta att gå på måndags-
förmiddagen, tar de som vill, med sig egen fika.
Vi planerar att gå varje måndag kl. 9.30, fram till mitten av november.
-20 oktober. Vi åker till Osby och spelar Bowling, kl.14.30.Begränsat antal.
Ring Egon, tel. 070 – 320 75 38. Ingen organiserad samåkning.
Kommande datum: 17 november och 15 december.
-30 november. Medlemsträff på Ormakullagården kl. 13.30. Föreningen
Bjuder på korv, bröd och dricka, samt glögg och pepparkaka. Ev. tipsrunda
och att "kÖrhänget" medverkar samt lotterier.
Tillägg: Life-butiken på Norra Esplanaden 12 informerar om att du,som
medlem i SPF Seniorerna, får 10 % per köp på ordinarie priser.
Välkomna hälsar styrelsen i SPF Seniorerna, Älmhult
Berit Jönsson/ordf. Tel. 0476-71353, 076 - 853 14 36