Info 13 september 2021

Lite KORT om SPF-INFORMATIONEN den 13 september 2021.

Detta har hänt senaste månaden:

-Vid SPF-distriktets ”Hjärnkoll”-tävling i Alvesta den 16 augusti gick vårt lag vidare till omgång 2 i Tjureda, där de blev 5:a. Bra gjort!

-Det var 20 medlemmar som deltog på Minigolf i Liatorp den 19 augusti. Minst antal slag hade Berit Jönsson, Kjell-Åke Pettersson och Gunnel Fältström.

-Vid SPF:s DM i Golf i Lagan den 1 september hade vi 5 deltagare.

Resultat: Damer: 1. Mona Andersson 2. Britt-Marie Almqvist. Herrar: 2. Bert Rosenqvist. Grattis!

-På vår Natur- och kulturvandring i Delary den 5/9 deltog 25 medlemmar. Guidevar Douglas Thelin. För kulturprogram svarade Eva och Sven Velander, Anoteket.

-6 september. kÖrhänget tränade i Församlingshemmet efter 1 ½ års uppehåll.

Kommande program:

-15 september. Start iAktiegruppen kl. 16.30 i Föreningslokalen, Hantv.g. 20 A. Ledare är Roland Pålsson, tel. 070-677 51 21. Eventuelltblir det två grupper.

-16 september. Start av Kortspel kl. 14.00 i Föreningslokalen. Två grupper. Ledare är Berit och Åke Jönsson, tel. 076-853 14 36.

-28 september. Start av Läsecirkeln kl. 9.00 på Vuxenskolan, Eriksgatan 1. Du anmäler dig till ledaren, som är Gulli Jansson, tel. 14300, 070-682 01 23.

-28 september. Start av Bowling kl. 14.45 i Osby. Samåkning. Ledare är Egon Ståhlros, tel. 070-320 75 38.

-4 oktober. SPF:s stora Event ”Kick Off” kl. 13.00 i Växjö Konserthus. Program med SPF:s förbundsordf. Eva Ericsson, Ewa-Gun Westford, Skånepolisen samt Björn Elmgren, Växjö i musikprogram. Fika. SPF bjuder på allt. Anmälan till Berit, tel. 71353, 076-853 14 36senast den 26 september.

-5 oktober. Start av kursen om Smarta telefoner kl. 14.00 i Föreningslokalen. Ledare är Tord Åkesson, tel. 070-592 56 31. Gäller Android-telefoner.

Den 26 oktober kl. 14.00 startar kursen för de som har Iphone-telefoner. Ledare: Eva Pålsson, tel. 070-519 89 77.

-11 oktober. Månadsmöte kl. 14.00 i Kyrkbackssalen. En enkel musiktävling, där alla kan vara med. Ledare är Thomas Mattsson. kÖrhänget medverkar.

Tillägg: Från den 1 oktober börjar vi spela Boule inomhus på banorna vid IKEAs handelsplats, kl. 14.00.

Välkomna hälsar styrelsen i SPF Seniorerna, Älmhult

Berit Jönsson/ordf. Tel. 0476-71353, 076-853 14 36