10 februari -20

SPF-INFORMATIONEN den 10 februari 2020.

Detta har hänt senaste månaden:

-På månadsmötet den 13 januari kom över 130 medlemmar, när Bo Franzén
berättade och visade sin dokumentärfilm om Östen Nilsson. Intressant.

-Den 21 januari var 10 medlemmar i Osby och spelade Bowling. Av dessa var
sedan 6 st. i Ljungby den 31 januari och deltog i en SPF-tävling. Egon Ståhlros
kom 2:a i den individuella tävlingen.

-På SPF, Virestads "Vinterfest" i Eneborg, Eneryda den 25 januari hade vi ett
15-tal medlemmar som åt gott och dansade till Bengt-Ingvars orkester.

-Den 4 februari hade vi en träff i Föreningslokalen inför SPF:s "Hjärnkollen"-
tävling den 16 mars i Alvesta.

-Våra grupper i Aktiekunskap, Bokcirkel och Kortspel är igång. Stavgång, med
fika har vi på måndagar kl. 9.30 och Boule på onsdagar och fredagar kl. 14.00.
Här finns plats för fler, så kom gärna med och prova.

Kommande aktiviteter:

-10 februari. Efter Årsmötet idag träffas den nya styrelsen för att konstituera
sig, dvs under ordförandens ledning fördela styrelseposterna. Sedan fotograferas
den nya styrelsen, för att komma med i vårt nya Årsprogram. Detta trycker vi på
Vuxenskolan, och det kommer att delas ut när vi träffas på våra olika aktiviteter
och givetvis på månadsmötet den 9 mars. Tag gärna med ett exemplar till någon vän!

-25 februari. Intresserade åker kl. 13.00 till Osby för att spela Bowling kl. 14.00.
Vill du följa med, ringer du Egon, tel. 070-320 75 38.

-25 februari. Intresserade åker kl. 17.00 till Vida Arena i Växjö för att kl. 19.00 se
SHL-matchen Växjö Lakers – Luleå. SPF-rabatt = endast 150:- för sittplats.
Vill du följa med, ring Evert Åström, tel. 076-791 41 48 senast den 18 februari.

-6 mars. Ett 6-mannalag åker till Ljungby för att spela Bowling i en SPF-tävling.

-9 mars. Månadsmöte kl. 14.00. Program: "Brand – räddning". Viktiga frågor!
Roger Sällberg, Älmhults Räddningstjänst ger tips och råd.

Välkommen hälsar styrelsen i SPF Seniorerna, Älmhult
Berit Jönsson/ordförande Tel. 0476-71353, 076-853 14 36.