Natur- och kulturvandring Oktober 2020

SPF i Älmhult på kulturutflykt.
När SPF Seniorerna i Älmhult var på kulturutflykt till Delary deltog ett 40-tal medlemmar.
Först besöktes Smålands Militärhistoriska museum där Museichef Mats Nässert tog emot och guidade i de olika byggnaderna. Verksamheten i Delary startade den 3 maj 2009 och tog riktig fart hösten 2010, när många fler visningsföremål hade inskaffats och fler byggnader kunde tas i anspråk.
Idag finns på museet mellan 6.000 – 7.000 föremål från alla möjliga verksamheter, som funnits i det svenska försvaret. En del utländskt material finns också, t.ex några sällsynta ryska uniformer och den polska stridsvagnen T 55. Nässert berättade också att det tillkommer ett par hundra föremål till museet varje år.

Därefter var det dags att besöka Emanuelskapellet. Här berättade Björn Sjöstrand, ordförande i Göteryds Hembygdsförening, om tillkomsten av kapellet och den nuvarande verksamheten. Det var i slutet av 1800-talet som en Metodistförsamling bildades i Delary. Den drivande kraften var Ingenjör Jöns Persson, som arbetade på DelaryTrämassafabrik.
År 1895 stod kapellet klart och här drevs verksamhet fram till 1968, varefter kapellet stod oanvänt och saknade underhåll.
För att Emanuelskapellet inte skulle förfalla helt köpte Göteryds Hembygdsförening kapellet 1993 och renoverade hela byggnaden. Kapellet är sedan 1999 K-märkt och lånas ut till bl.a Svenska kyrkan under sommarmånaderna, för gudstjänster, bröllop och dop.

En intressant och givande utflykt avslutades av Gudrun Möllerberg från SPF:s Natur- och Kulturgrupp, samt av Sekr. Kenneth Junerup, som berättade om kommande aktiviteter. Trots Corona-pandemins restriktioner planeras t.ex för en Medlemsträff vid Ormakullagården, måndagen den 30 november, där föreningen bl.a bjuder på korv och olika programpunkter.