Om Studiematerialet

Uppdaterades: 22 maj 2019

Som en del av projektet "Tillsammans mot ensamhet" har ett studiematerial tagits fram för att hjälpa föreningar att komma igång med att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. I materialet får ni råd och tips blandat med diskussionsfrågor och stöd i att arbeta uppsökande.

Studiematerialet består av fyra delar, varje del inleds med ett kapitel som deltagarna läser inför kommande träff.

Del 1 presenterar fakta om ensamhet och social isolering och varför det är så viktigt att bryta den.
Del 2 handlar om olika försök att bryta ensamheten.
Del 3 tar upp olika sätt att mötas – spontana möten och organiserade mötesplatser. Del 4 innehåller ett exempel på en handlingsplan för uppsökande arbete. Under den fjärde och sista träffen ägnas tid till utformningen av er handlingsplan för uppsökande arbete.

Studiematerialet innehåller instruktioner till varje träff. Dessa är skrivna som förslag. Kanske passar det er grupp bättre att ställa andra typer av frågor och genomföra andra typer av övningar, så var kreativa! I gruppen kartlägger ni eventuella samarbetspartners för att sedan diskutera VAD vill ni vill erbjuda målgruppen och HUR ni sedan ska nå den.

Ni kan välja mellan att ladda ner hela studiematerialet eller varje kapitel var för sig. Det går även att beställa tryckt material i vår webbutik. Om ni laddar ner ett separat kapitel så har de största bilderna tagits bort för att underlätta utskrift. Studiematerialet finns även tillgängligt på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Lycka till!

Klicka här för att ladda ner hela studiematerialet  
Klicka här för att ladda ner kapitel 1   
Klicka här för att ladda ner kapitel 2   
Klicka här för att ladda ner kapitel 3  
Klicka här för att ladda ner kapitel 4  
Klicka här för att beställa studiematerialet från vår webbutik

Publicerades: 25 mars 2019 Uppdaterades: 22 maj 2019