Tillsammans mot ensamhet – så kan vi nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet

Uppdaterades: 20 maj 2020

”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. Till projektet hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. Studiematerialet kan beställas i vår webbutik.

Planen för 2020 är att utbilda fler ambassadörer och att fördjupa kunskaperna bland de som är aktiva inom seniororganisationerna. Coronapandemin har självfallet gjort att projektet fått planera om efter rådande förutsättningar. Därför genomförs nu ett antal digitala seminarier som fokuserar på hur vi kan arbeta med att nå äldre i ofrivillig ensamhet under en tid av social distansering.

Du kan hitta länkar för att se genomförda seminarier samt länkar till kommande seminarier på projektets hemsida:
Klicka här för att komma till projektsidan

Studiematerialet Tillsammans mot ensamhet
För att hjälpa föreningar runt om i landet att komma igång med att motverka ofrivillig ensamhet har ett studiematerial tagits fram. Materialet har tryckts i en begränsad upplaga, men kan också laddas ner digitalt nedan. Ni kan välja mellan att ladda ner hela studiematerialet eller varje kapitel var för sig. Om ni laddar ner ett separat kapitel så har de största bilderna tagits bort för att underlätta utskrift. Studiematerialet finns även tillgängligt på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. 

> Klicka här för att ladda ner hela studiematerialet
> Klicka här för att ladda ner kapitel 1
> Klicka här för att ladda ner kapitel 2
> Klicka här för att ladda ner kapitel 3
> Klicka här för att ladda ner kapitel 4
> Klicka här för att komma till beställningsformuläret i vår webbutik

Åsa Österberg, utvecklingsledare SPF Seniorerna, har tagit fram studiematerialet tillsammans med ABF och Vuxenskolan.

Mer information om projektet om ofrivillig ensamhet

 

> Sammanställning från utbildningskonferenserna
> Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet
> Powerpointpresentation av projektet

Publicerades: 22 januari 2019 Uppdaterades: 20 maj 2020