Tillsammans mot ensamhet – så kan vi nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet

Uppdaterades: 07 oktober 2019

”Tillsammans mot ensamhet” är ett projekt som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång hösten 2018. Till projektet hör ett studiematerial för uppsökande verksamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet. Studiematerialet kan beställas i vår webbutik.

Som en del i projektet genomfördes under hösten fem utbildningskonferenser på olika platser i landet. Totalt deltog cirka 150 medlemmar från pensionärsorganisationerna, varav ett 50-tal från SPF Seniorerna som nu är ambassadörer för projektet. Dessutom deltog ett tiotal verksamhetutvecklare som jobbar med seniorfrågor, varav sex från studieförbundet Vuxenskolan.

Studiematerialet Tillsammans mot ensamhet
För att hjälpa föreningar runt om i landet att komma igång med att motverka ofrivillig ensamhet har ett studiematerial tagits fram. Materialet har tryckts i en begränsad upplaga, men kan också laddas ner digitalt nedan. Ni kan välja mellan att ladda ner hela studiematerialet eller varje kapitel var för sig. Om ni laddar ner ett separat kapitel så har de största bilderna tagits bort för att underlätta utskrift. Studiematerialet finns även tillgängligt på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. 

> Klicka här för att ladda ner hela studiematerialet
> Klicka här för att ladda ner kapitel 1
> Klicka här för att ladda ner kapitel 2
> Klicka här för att ladda ner kapitel 3
> Klicka här för att ladda ner kapitel 4
> Klicka här för att komma till beställningsformuläret i vår webbutik

Åsa Österberg, utvecklingsledare SPF Seniorerna, har tagit fram studiematerialet tillsammans med ABF och Vuxenskolan.

Mer information om projektet om ofrivillig ensamhet

Nedan finns en sammanställning i kortformat från våra fem utbildningskonferenser samt Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet. Vi bifogar också en powerpointpresentation som ni kan använda om ni vill. Den kan vara bra om man vill berätta för andra om projektet och för att sätta igång verksamhet.

> Sammanställning från utbildningskonferenserna
> Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet
> Powerpointpresentation av projektet

Publicerades: 22 januari 2019 Uppdaterades: 07 oktober 2019