Tillsammans mot ensamhet – så kan vi nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet

Uppdaterades: 14 mars 2019

Projektet ”Tillsammans mot ensamhet” som de tre seniororganisationerna SPF Seniorerna, SKPF och PRO drog igång i höstas går nu in i en ny fas. Snart lanseras studiematerialet - Tillsammans mot ensamhet. Det är ett studiematerial för uppsökande verksamhet som riktar sig till äldre som upplever ofrivillig ensamhet. Vi hoppas att ni ska finna materialet användbart när ni, i era föreningar, jobbar uppsökande för att nå äldre som upplever ofrivillig ensamhet.

Bakgrund
Pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna samt PRO har under hösten drivit ett projekt med syftet att hitta metoder för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre. Som en del i projektet genomfördes under hösten fem utbildningskonferenser på olika platser i landet. Totalt deltog cirka 150 medlemmar från pensionärsorganisationerna, varav ett 50-tal från SPF Seniorerna som nu är ambassadörer för projektet. Dessutom deltog ett tiotal verksamhetutvecklare som jobbar med seniorfrågor, varav sex från studieförbundet Vuxenskolan.

När kommer studiematerialet?
Studiematerialet lanseras den 25 mars. Det trycks till en början i begränsad upplaga men kommer att kunna laddas ned digitalt. Så fort lansering skett kommer studiematerialet som är uppbyggt som ett cirkelmaterial att finnas tillgängligt här på vår hemsida samt på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida. 

Åsa Österberg, utvecklingsledare SPF Seniorerna, har tagit fram studiematerialet tillsammans med ABF och Vuxenskolan.

Mer information om projektet om ofrivillig ensamhet
Nedan finns en sammanställning i kortformat från våra fem utbildningskonferenser samt Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet. Vi bifogar också en powerpointpresentation som ni kan använda om ni vill. Den kan vara bra om man vill berätta för andra om projektet och för att sätta igång verksamhet.

> Sammanställning från utbildningskonferenserna
> Svenska Dagbladets artiklar om ofrivillig ensamhet
> Powerpointpresentation av projektet

Publicerades: 22 januari 2019 Uppdaterades: 14 mars 2019