Christina Rogestam: Nej, bankerna tar inte ansvar för kontanterna

2016-03-17
Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar riksbankschefens utspel om kontanter och bankernas svar.

- Det är mycket positivt att riksbankschefen Stefan Ingves har satt ned foten i frågan om kontanthantering. Från SPF Seniorernas sida är vi glada för detta stöd i vår kamp för att kontanter ska kunna användas som det lagliga betalningssätt det är. Vi har i grunden samma uppfattning: bankerna måste ansvara för kontanthanteringen i samhället för att överhuvudtaget få bedriva verksamhet.

- Bankernas reaktion igår visar med all tydlighet att de inte tar sitt ansvar. Att påstå att användningen av kontanter minskar och är ett uttryck för kundernas efterfrågan är fel. Kunderna har inte efterfrågat färre uttagasautomater och kontanthanterande kontor. Och inte heller att bli nekade att använda kontanter eller belagda med höga avgifter. Det är istället bankerna själva som drivit på denna utveckling. Det är också talande att de ingenstans talar om de människor som drabbas, som äldre och funktionshindrade. Förhoppningsvis kan riksbankschefens utspel leda till att kontantdebatten tar ytterligare fart och att pressen på regeringen att faktiskt agera ökar.