Värna möjligheten att använda kontanter

2016-03-15
Alla har rätt att betala med kontanter och detta bör också framgå av svensk lag. Så uttrycker sig SPF Seniorerna i sitt yttrande över en remiss om bland annat kontanthantering från 2015 års betaltjänstutredning. Förbundet betonar att alla invånare i EU har getts denna rätt genom betalkontodirektivet som Sverige nu ska genomföra.

Utredningen föreslog istället att banker och andra kreditinstitut själva ska få välja vilka betaltjänster de vill erbjuda. Detta tror förbundet kommer att leda till att kontanter avvecklas och småningom helt försvinner. Förbunds citerar länsstyrelserna som uppmärksammat att bland andra seniorer, personer med vissa funktionsnedsättningar, nyanlända och personer med dålig ekonomi inte i tillräcklig utsträckning kan ta del av digitala betaltjänster och därför har behov av kontanttjänster.

Yttrandet (Fi 2015:02) i sin helhet finns att läsa här