Ny rapport: Seniorernas bidrag till sysselsättningsökningen större än andra åldersgruppers

2016-03-02
I en ny rapport från SPF Seniorerna framgår att seniorernas sysselsättning ökar mest av alla åldersgrupper under perioden 2005-2015.

SPF Seniorerna presenterar idag en ny rapport om äldres bidrag på arbetsmarknaden. Seniorernas sysselsättningsgrad har ökat kraftigt från knappt 10 procent 2005 till drygt 16 procent 2015, en större ökning än för alla andra åldersgrupper under perioden 2005 till 2015. De sysselsatta seniorernas bidrag till BNP har mer än fördubblats från 47 miljarder år 2005 till 111 miljarder år 2015. det är ett större bidrag till BNP än från exempelvis bilindustrin.

Läs News55s artikel om rapporten här

En sammanfattning av rapporten finns att ladda ner här