Inga nya åtgärder för kontanter

2016-02-26
I dag debatterade riksdagen åtgärder mot minskad kontanthantering. Debatten var föranledd av varsin interpellation från Ulla Andersson (V) och Håkan Svenneling (V) till finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

RiksdagsdebattPer Bolund uttryckte målet att var och en själv ska få avgöra om och hur hen vill använda betaltjänster: ”Vill man använda kontanter ska man kunna göra det.” Statsrådet såg framför sig att samhället under lång tid framöver kommer att ha kontanter, även om kontanthanteringen minskar. Han pekade på att regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att analysera situationen och vidta åtgärder för att trygga tillgången till betaltjänster, Länsstyrelsen i Dalarna fått ett särskilt uppdrag att samordna länsstyrelsernas insatser, samt att fem miljoner kronor anslagits till Post- och telestyrelsen (PTS) för att stödja länsstyrelsernas arbete. Han tillade att möjligheten finns att tillskjuta ytterligare medel.

Interpellanterna var mycket kritiska till Betaltjänstutredningens slutsats att lagstiftningsåtgärder inte är nödvändiga för att säkerställa tillgång till kontanttjänster. Håkan Svenneling betecknade betänkandet som ”skrämmande läsning”. Ulla Andersson definierade det som en ”demokratifråga att storbankerna avgör om vi ska ha tillgång till kontanter” och påminde om Vänsterpartiets inställning att banker ska åläggas att upprätthålla kontanthantering.

I debatten medverkade också Börje Vestlund (S). Han betonade att behovet av kontanter inte enbart är en landsbygdsfråga utan också är giltigt för föreningar och företagare samt i storstäderna och deras förorter. Han gjorde sig samtidigt till språkrör för medlemmar inom Handelsanställdas förbund och Hotell- och restaurangfacket och betonade deras rätt till en god arbetsmiljö befriad från rånrisk på grund av kontanter.

Per Bolund ville avslutningsvis inte ta ställning till ytterligare åtgärder, med hänvisning till den pågående remissrundan av Betaltjänstutredningens delbetänkande.

Interpellation till stadsråd från:
Ulla Andersson (V):
http://data.riksdagen.se/fil/F254374C-1459-4E8B-A266-A61A28A610CC

Håkan Svenneling (V):
http://data.riksdagen.se/fil/0E6103B4-1C9D-43D8-8DD0-D6C9AC642F35

Foto: Melker Dahlstrand