Bli medlem

SPF Seniorerna är en pigg och nyfiken organisation för seniorer. SPF Seniorerna har idag cirka 270 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 820 föreningar runt om i landet. Föreningarna är stommen i vår verksamhet och erbjuder ett rikt utbud av olika aktiviteter som resor och motion, studiecirklar och föredrag, social samvaro och mycket mer. Som medlem kan du eventuellt bli  kontaktad av våra samarbetspartners.

Medlemskap

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

Medlemskapet kostar mellan 150 och 350 kronor per år. Avgiften varierar mellan föreningarna. Fyll i nedstående formulär för att intresseanmäla dig till SPF Seniorerna. Ditt medlemskap börjar gälla när du betalt medlemsavgiften.

Medlemsförsäkring

Du som är ny medlem och
  • fyllt 60 år men inte 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige anmäls genom ditt medlemskap automatiskt av SPF Seniorerna till medlemsförsäkringen (s.k. reservationsanslutning). De första tre månaderna är kostnadsfria. Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. Medlemsförsäkringen är frivillig och du har möjlighet att tacka nej till fortsatt försäkringsskydd efter de tre kostnadsfria månaderna.
  • inte fyllt 60 år eller fyllt 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige kommer att få ett erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring från Skandia. De första tre månaderna är kostnadsfria.
Fyll i ditt personnummer + ditt postnummer nedan och tryck på enter så får du förslag på en förening i din närhet.